วิธีการใช้งาน

  1. โปรดระบุ B/L No. และคลิกปุ่ม Open หรือกดปุ่ม Enter
    * หากไม่ทราบหมายเลข B/L No. สามารถสืบค้นได้จากหมายเลขตู้สินค้าโดยคลิกปุ่ม Search by Container No
  2. รอสักครู่ เพื่อให้โปรแกรมสรุปอัตราค่าบริการ และแสดงรายการในตาราง
    * ค่าบริการที่ปรากฎจะคำนวณระยะเวลาถึงวันปัจจุบัน และอาจจะมีค่าบริการเป็นศูนย์
  3. เลือกวันที่ที่ต้องการปล่อยตู้สินค้า (Ship Date) ตามต้องการ โปรแกรมจะคำนวณอัตราค่าบริการใหม่
  4. คลิกปุ่ม Clear เพื่อล้างข้อมูลและเริ่มต้นใหม่
Disclaimer: อัตราค่าบริการที่แสดงเป็นเพียงการคำนวณจากสถานะปัจจุบัน ค่าบริการจริงอาจจะไม่สอดคล้องกับรายการตามที่ปรากฎในหน้านี้ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่การเงินอีกครั้ง